Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Beleving van sportevenementen in Nederland

auteur(s):
Hover, P., Heijnen, E., Tiessen-Raaphorst, A., Westerbeek, H.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
27 p. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Beleving van sportevenementen in Nederland

samenvatting:

In dit essay is geschetst wat beleving inhoudt, hoeveel Nederlanders sportevenementen bezoeken of volgen via de media en welke ontwikkelingen zich hierbij voordoen. Ook is er aandacht voor nieuwe inzichten wat betreft de beleving en het draagvlak voor internationale sportevenementen. Verder wordt verkend hoe de beleving van sportevenementen naar een hoger plan getild kan worden.

De focus van het essay ligt op nieuwe, aanvullende inzichten; bestaande kennis is door de auteurs benut om die bevindingen in perspectief te plaatsen en te duiden. Hierbij is het accent gelegd op kennis die betrekking heeft op het volgen van sportevenementen in het algemeen, op macroniveau.

Voor dit essay heeft literatuurstudie plaatsgevonden en zijn analyses op nieuwe data van de Vrijetijdsomnibus van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgevoerd. Dit betreft nieuwe cijfers behorende bij de Kernindicatoren Sport en Bewegen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPEVE-TB-0006
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-655
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl