Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach

auteur(s):
Lindert, C. van, Brandsema, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
223 p.
documenten:

Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach : de buurtsportcoach als nieuwe professie

samenvatting:

In dit bijlagenrapport beschrijven de onderzoekers de resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar buurtsportcoaches (2017) voor zeven typen buurtsportcoaches. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie en opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties dat het Mulier Instituut en de sportkunde-opleidingen in 2016 en 2017 met subsidie van het ministerie van VWS hebben uitgevoerd. De resultaten van het volledige onderzoek, inclusief een meta-analyse van de beschrijvingen in dit bijlagenrapport, zijn te vinden in het evaluatierapport (Van Lindert, Brandsema, Scholten & Van der Poel, 2017). Op basis van de diverse deelstudies naar typen buurtsportcoaches, beantwoorden de onderzoekers in dit bijlagenrapport onderzoeksvraag vier van het evaluatieonderzoek: hanteren buurtsportcoaches specifieke al dan niet onderbouwde aanpakken voor doelgroepen en wat zijn de lokale opbrengsten van de inzet? De onderzoekers zijn met de buurtsportcoach in dialoog gegaan over zijn of haar werk, met oog voor de diversiteit en uitdagingen in zijn/haar dagelijkse praktijk. Ze maakten bij de interviews onderscheid in buurtsportcoaches naar doelgroep, omdat ze concludeerden dat de manier van werken per doelgroep verschilt.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-509
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl