Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Veldhoven 2017-2030

auteur(s):
Wezenberg-Hoenderkamp, K., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
56 p. bijl.
documenten:

Ruimte voor sport in Veldhoven 2017-2030 : een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportvoorzieningen in 2017, 2025 en 2030

samenvatting:

De gemeente Veldhoven stelt een nieuwe accommodatienota op voor de buiten- en binnensportvoorzieningen. Voor deze nota wil de gemeente Veldhoven beschikken over inzicht in de behoefte aan gemeentelijke sportaccommodaties voor nu en in de toekomst (2030). Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige benodigde capaciteit aan buiten- en binnensportvoorzieningen in beeld in de gemeente Veldhoven in 2017, 2025 en 2030. De onderzoekers maken in het onderzoek inzichtelijk wat de huidige vraag is naar gemeentelijke buitensportvoorzieningen voor voetbal, hockey, korfbal, tennis, atletiek en honk- en softbal en binnensportvoorzieningen (sporthallen, sportzalen en gymzalen). Door confrontatie met het aanwezige aanbod wordt duidelijk of, en in welke mate, in Veldhoven tekorten dan wel overschotten bestaan bij een of meer typen voorzieningen. Op basis van te voorziene demografische ontwikkelingen richting 2025 en 2030, ontwikkelingen in de landelijke sportdeelname en ledenontwikkelingen bij de verenigingen, wordt bepaald of en in welke mate de vraag naar voorzieningen verandert en wat daarvan de implicaties zijn voor de verhouding met het bestaande aanbod. De sportvoorzieningen in de gemeente Veldhoven zijn in kwantitatieve zin goed op orde. De aandachtspunten voor de komende jaren zijn voor de buitensport met name de huidige capaciteit bij voetbalvereniging UNA, mogelijke ledengroei bij voetbalverenigingen Marvilde en UNA met als gevolg een toenemende veldbehoefte, ontwikkelingen in ledentallen bij hockeyvereniging BASKO (groei) en korfbalvereniging BIO (daling). Voor de binnensportaccommodaties ligt de uitdaging vooral in het zoeken naar mogelijkheden om de bezetting te verhogen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0019
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-477
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl