Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard

auteur(s):
Romijn, D., Bakker, S., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
62 p. bijl.
documenten:

Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard

Notitie aanpassing rekenkameronderzoek Albrandswaard 24 september 2015

samenvatting:

In de gemeente Albrandswaard leven vragen omtrent de behoefte aan sportvoorzieningen en de gemeentelijke investeringsopgave voor sportaccommodaties. De Rekenkamercommissie Albrandswaard heeft in overleg met de auditcommissie besloten een onderzoek uit te laten voeren naar het sportaccommodatiebeleid in de gemeente Albrandswaard. De doelstelling van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het totale gebruik, de behoefte, het beheer en de bedrijfsvoering van de gemeentelijke buiten- en binnensportaccommodaties om de raad in de gelegenheid te stellen om kaders te stellen en/of de uitvoering van het vastgestelde beleid te controleren en waar nodig of gewenst bij te sturen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: In hoeverre sluit het sportaccommodatiebeleid aan op het bredere sportbeleid en hoe doelmatig, doeltreffend, rechtvaardig, rechtmatig en toekomstbestendig is dit sportaccommodatiebeleid? De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd. Toegevoegd is de notitie waarin de consequenties van de aangepaste trainingsnormen zijn vermeld.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0012
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-376
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl