Güliz Nilay Erdoğan

Als kwalitatief onderzoeker bij het Mulier Instituut hoopt Güliz iets bij te dragen aan een diverse en inclusieve samenleving met behulp van sport. Volgens haar creëert sport mogelijkheden voor saamhorigheid die gepaard gaat met tolerantie, begrip en bewustwording.

Als socioloog heeft Güliz de ambitie rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid te bevorderen met behoud van de individuele bewegingsvrijheid.

Tijdens haar wo-bachelor Sociologie heeft Güliz ingezoomd op diversiteit en inclusietheorieën, die zij tijdens haar stageperiode bij een gemeente mocht verwezenlijken met behulp van het bestaande diversiteits- en inclusiebeleidsstuk. Hierin heeft zij ontdekt dat organisaties zich steeds meer willen buigen over thema’s als diversiteit en inclusie, maar nog niet precies weten hoe. Om die reden begon Güliz haar master Beleid, Communicatie en Organisatie. Hier heeft zij vanuit een multidisciplinair perspectief geleerd oplossingen toe te passen op problemen binnen en tussen organisaties rondom beleid en organisatiegedrag.

Güliz heeft sport mogen ervaren als iets wat vele gezondheidsvoordelen met zich meebrengt, wat volgens haar ieders recht hoort te zijn. In haar vrije tijd doet zij dan ook graag aan krachttraining en pilates. Eerder heeft ze op een dansschool gezeten en was ze lid bij een volleybalvereniging.

Publicaties