SMART MOVES! Bewegen, cognitieve functies en leerpresaties

Bewegen, cognitieve functies en leerpresaties bij adolescenten

Ondanks het overduidelijke wetenschappelijke bewijs voor de gunstige effecten van regelmatige lichamelijke activiteit op de fysieke en mentale gezondheid van adolescenten, besteden scholen minimale tijd aan lichaamsbeweging: gymnastiek -en zwemlessen zijn grotendeels vervangen door cognitieve vakken als taal en wiskunde. Recentelijk zijn er aanwijzingen voor een positieve relatie tussen bewegen en cognitief presteren. Echter zijn de verrichtte studies vaak van matige kwaliteit. Er is ook verrassend weinig bekend over een eventuele dosis-respons relatie en effecten van verschillen in duur, intensiteit en type lichamelijke activiteit op cognitie bij adolescenten. In nauwe samenwerking met onderzoek, praktijk en beleid beogen we met SMART MOVES! meer inzicht te krijgen in de relatie tussen lichamelijke activiteit en leerprestaties.

De onderzoeksvragen die SMART MOVES! gaat beantwoorden zijn:

  1. Bestaan er effectieve en haalbare beweeginterventies gericht op het verbeteren van cognitieve functies gerelateerd aan leerprestaties bij adolescenten?
  2. Wat zijn de acute effecten van verschillende beweegvormen op cognitieve functies?
  3. Hoe ziet een effectief en haalbaar beweegprogramma gericht op cognitieve functies eruit?
  4. Welke subgroepen hebben vooral baat bij dergelijke beweegprogramma’s: jongens of meisjes, adolescenten met aandachts- en concentratiestoornissen, sociaaleconomisch achtergestelde groepen?
  5. Hoe kunnen de onderzoeksgegevens vertaald worden naar duurzaam lokaal en landelijk beleid?

Samenwerking tussen kennisinstellingen, praktijk en beleid verzekert de geschiktheid voor landelijke implementatie van het beweegprogramma dat binnen SMART MOVES! ontwikkelt wordt. Ervaren wetenschappers, praktijkdeskundigen, medewerkers van kennisinstituten en beleidsinstellingen waarborgen de excellente wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van de resultaten van SMART MOVES!.

Hoofdaanvrager

A.S. Singh (EMGO+ Instituut, afdeling Sociale Geneeskunde, VU medisch centrum)

Mede aanvrager

R. de Groot (Open Universiteit, Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC), Heerlen/ Vrije Universiteit, Neuropsychologie, Amsterdam)

J. Jolles (Vrije Universiteit, Kennis- en onderzoeksinstituut LEARN!, Amsterdam)

D. Collard (Mulier Instituut, Utrecht)

J. de Jong Weissman (Hogeschool Windesheim, Zwolle)

J. Ravensbergen (Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam)

Betrokken onderzoekers

Mai Chin A Paw (EMGO+ Instituut, afdeling Sociale Geneeskunde, VU medisch centrum)

Willem van Mechelen (EMGO+ Instituut, afdeling Sociale Geneeskunde, VU medisch centrum)

Johannes Brug (VU Medisch Centrum)

Paul Kirschner (Open Universiteit, Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC), Heerlen/ Vrije Universiteit, Neuropsychologie, Amsterdam)

Chris Hazelebach (Hogeschool Windesheim, Zwolle)

Mirka Janssen (Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam)

Cees Vervoorn (Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam)

Maatschappelijke partners

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Gemeente Delft

Deelgemeente Rotterdam Noord

Stichting Flore

Hogeschool Windesheim

Hogeschool van Amsterdam

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)

Looptijd

1 oktober 2013- 1 oktober 2017

Rol Mulier Instituut

Binnen dit project vervult het Mulier Instituut o.a. de volgende taken

• Rapport ‘Beweeginterventies in Nederland gericht op verbeteren cognitieve prestaties bij kinderen/jongeren vanaf 12 jaar’

• Onderzoeksprotocol kwalitatief onderzoek ‘Factoren succesvolle implementatie beweeginterventies’

• Factsheet tussentijdse rapportage naar eindgebruikers. Klik hier om het factsheet te downloaden (pdf).

• Eindrapport resultaten onderzoek: aanbevelingen voor implementatie en valorisatie

• Digitale verspreiding rapport onder relevante stakeholders uit onderwijs en beleid (onderwijs en sport)