Monitor School en Sport

Het Mulier Instituut volgt als onderdeel van haar meerjarenprogramma de ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs en de relatie school en sport. In dit verband is een reeks van monitoronderzoeken opgezet waarmee basisgegevens worden verzameld over zaken als lesomvang, leerkrachten, accommodatie, onderwijskwaliteit en externe samenwerking van scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

In 2013 is in een 0-meting de stand van zaken op basisscholen in beeld gebracht, gevolgd door een 1-meting onder basisscholen in 2017. De vergelijkingen tussen 2012/2013 en 2016/2017 van lestijden en bevoegdheden in het primair onderwijs zijn in een factsheet samengevat (december 2017).
Tevens is in juni 2016 een factsheet gepubliceerd over de tevredenheid van ouders ten aanzien van het bewegingsonderwijs en sport op de basisschool van hun kind. Op basis van de Leefstijlmonitor 2016 is in de 1-meting primair onderwijs weergegeven hoeveel lestijd bewegingsonderwijs kinderen krijgen volgens hun ouders en wie dit onderwijs verzorgt.
In 2014 verscheen de 0-meting op scholen voor voortgezet onderwijs en in 2016 de 0-meting ten aanzien van het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.