Naar Nieuwsoverzicht

Visiedocument lokaal sport- en beweegbeleid gepresenteerd op VSG Kennisdag

29/01/2018

Op de Kennisdag Sport en Gemeenten 2018 in Almere heeft Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) het geactualiseerde visiedocument ‘Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal’ gepresenteerd. Hierin schetst VSG een samenhangende visie op het lokale sport- en beweegbeleid in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het Mulier Instituut participeerde en deed de penvoering in de werkgroep die het visiedocument heeft opgesteld.   

Sport stimuleert! biedt gemeenten een handreiking voor de onderbouwing en (door-)ontwikkeling van hun sport- en beweegbeleid. Het eerste deel beschrijft drie modellen voor lokaal sportbeleid. Het sportstimuleringsmodel is de basis voor elk sportbeleid – immers, zonder sportdeelname geen effecten van sport. Op die basis kan sport als middel worden ingezet om doelstellingen in het sociale en/of economische domein te bereiken. In het tweede deel van Sport stimuleert! is aandacht voor regionale samenwerking, ruimtelijke aspecten (Omgevingswet) en lerend beleid.

Een rode draad in Sport stimuleert! is het zoeken naar rendement op het lokaal aanwezige sportkapitaal: de lokale combinatie van accommodaties, aanbieders en programma. Sportbeleid is vooral het beter op elkaar afstemmen van deze drie elementen van het in het verleden opgebouwde lokale sportkapitaal in het licht van de doelstellingen van het lokale sportbeleid. Dit vergt het toepassen van onderbouwde aanpakken en in de uitvoering volgen (‘monitoren’) en waar nodig bijsturen van het ingezette beleid (‘lerend beleid’).

Zie hier voor het nieuwsbericht van de VSG.

Het visiedocument is hier te downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Hugo van der Poel.