Naar Nieuwsoverzicht

Toezichthouders zwembaden ervaren invloed van verdrinkingsgeval in Rhenen

09/01/2018

Zes op de tien toezichthouders in zwembaden geven aan dat de verdrinking van een negenjarig Syrisch meisje in een zwembad in Rhenen, en de veroordeling van drie toezichthouders in dat verband, invloed heeft op de ervaring van hun werk. Bijna alle professionele toezichthouders zijn bekend met de zaak, en vier op de tien toezichthouders zien invloed ervan op de uitvoering van hun werk.

Dit concludeert het Mulier Instituut na onderzoek onder bijna 1000 toezichthouders in zwembaden verspreid over Nederland. Het Mulier Instituut heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), in samenwerking met Optisport (exploitant van zwembaden) en de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Toezichthouders ervaren meer verantwoordelijkheid en werkdruk sinds de gebeurtenissen in Rhenen. Bijna 10 procent ervaart minder werkplezier en een even zo groot percentage meldt stress te ervaren. In de uitvoering van het werk is men alerter langs de badrand en grijpt men sneller (preventief ) in. Er bleken verschillen te zijn tussen de ervaringen van vrijwilligers (20% van de respons) en professionals (80%). Een ander belangrijk verschil hangt samen met de aandacht van de werkgever voor het ongeval in Rhenen. Daar waar de werkgever aandacht aan het ongeval in Rhenen heeft geschonken (via een e-mail, in het werkoverleg, e.d.) hebben vier op de tien professionele toezichthouders veranderingen in het werk waargenomen. Waar die aandacht er niet is geweest, is dat bij slechts 7 procent van de toezichthouders het geval.

Klik hier voor het factsheet ‘Toezichthouders in zwembaden 2018/1’ (pdf).

Klik hier voor de presentatie met de uitkomsten van het onderzoek, gepresenteerd op het VSG Zwembadcongres op 23 november in Amersfoort.

Klik hier voor de aandacht voor het onderzoek in het NOS-journaal van 23 november.

Voor meer informatie over het onderzoek onder de toezichthouders in zwembaden kunt u contact opnemen met Martijn van Eck.