Naar Nieuwsoverzicht

Sportapps bieden sporters en verenigingen kansen en zorgen

09/02/2018

Sportapps bieden kansen voor sportverenigingen, -evenementen en informele groepen. Apps geven sporters en hun trainers inzicht in prestaties en de mogelijkheid om deze in perspectief te plaatsen. Tevens voorzien apps in de behoefte aan sociale contacten met medesporters. Daarnaast worden keerzijden ervaren. Met de mogelijkheid tot (digitale) ontmoeting met gelijkgestemden en toegang tot trainingsexpertise worden apps op onderdelen ook als mogelijk substituut voor sporten in verenigingsverband gezien.

Dit blijkt uit een verkennend kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut naar het gebruik en de houding van vertegenwoordigers van sportverenigingen, informele groepen en breedtesportevenementen ten aanzien van hardloop-, wandel- en fietsapps.

Enkele andere bevindingen zijn:

  • Inzet van sportapps bij sportverenigingen en informele groepen is zelden beleid en komt meestal voort uit het enthousiasme en eigen initiatief van trainers of begeleiders.
  • Bij evenementen kan een deelnemer met een sportapp zijn positie monitoren. Dit komt de beleving en de prestatie van een deelnemer ten goede.
  • Sportapps geven een nieuwe dimensie aan sporten die individuele en lange trainingen aantrekkelijker maken.
  • De kans bestaat dat sportapps de motivatie niet bevorderen en overtraining in de hand werken.
  • Gebruik van sportapps wordt belemmerd door rompslomp zoals aan- en uitzetten, opladen en synchroniseren.
  • Door voortdurende vernieuwing spelen sportapps in op de behoeften van de sporter en begeleiders waarmee zij zich stevig in het sportlandschap verankeren.

Dit factsheet is door het Mulier Instituut gerealiseerd in het kader van het onderzoeksproject ‘Voor iedereen een App’. Projectpartners zijn onder andere Fontys Sporthogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Fontys Economische Hogeschool Tilburg en Kenniscentrum Sport.

Klik hier om de publicatie te downloaden (pdf).

Neem voor meer informatie contact op met Paul Hover.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoeksproject ‘Voor iedereen een App’.