Naar Nieuwsoverzicht

Aantal verdrinkingen sterk afgenomen

23/03/2018

Het aantal verdrinkingen met dodelijke afloop in Nederland is sinds 1950 sterk afgenomen. In 1950 was sprake van 5,1 verdrinkingen op 100.000 inwoners, in 2017 is dit gedaald naar 0,5 op 100.000 inwoners. Verdrinkingen komen met name voor bij jonge kinderen (0-5 jaar), ouderen (65+ jaar), mannen en mensen van niet-westerse komaf. Vooral in de leeftijd 0-5 jaar is in de afgelopen twintig jaar een sterke daling van verdrinkingsongevallen te zien.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Meer zicht op verdrinkingen’ dat het Mulier Instituut binnen het project NL Zwemveilig heeft uitgevoerd. In het onderzoek zijn verschillende verdrinkingsregistratiesystemen onderzocht, is met experts gesproken en is literatuuronderzoek gedaan naar risicofactoren en preventie van verdrinkingen.

Een compleet overzicht van het totale aantal verdrinkingen ontbreekt. Er is met name weinig inzicht in verdrinkingen zonder dodelijke afloop. Achtergrondkenmerken en oorzaken van verdrinkingen worden bij het ongeval vaak niet benoemd, waardoor de risicofactoren van verdrinkingen onduidelijk zijn.

Weersomstandigheden, afwezigheid van toezicht door ouders of toezichthouders, overschatting van eigen vaardigheden en onbekende omstandigheden zijn relevante risicofactoren. Meer inzicht in het aantal verdrinkingen en de risicofactoren voor verdrinking in Nederland kan ervoor zorgen dat, via samenwerking tussen verschillende betrokken partijen, concreter op preventie van verdrinkingen kan worden ingezet.

De publicatie maakt onderdeel uit van het project NL Zwemveilig, dat wordt gecoördineerd vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid en mede mogelijk wordt gemaakt door het ministerie van VWS. Dit project is gericht op het verzamelen van bestaande en nieuwe kennis over leren zwemmen om de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Klik hier om  de rapportage Meer zicht op verdrinkingen te downloaden (pdf).

Neem voor meer informatie contact op met Dorine Collard (Mulier Instituut).

Klik hier voor meer informatie over NL Zwemveilig.

Klik hier voor de brief die Minister Bruins van Medische Zorg en Sport met dit rapport naar de Kamer stuurde.