Online beleving van sportevenementen

EK vrouwenvoetbal en EK hockey leiden tot ruim 200.000 berichten op sociale media

Auteurs: Paul Hover, Peter-Jan Mol en Kim Wassenaar (Kenniscentrum Sport)

februari 2018

EK vrouwenvoetbal 2017

Grote sportevenementen zijn reden om op sociale media enthousiasme te delen, meningen te posten, foto’s te plaatsen en discussies te starten. Vanwege het wijd verbreide gebruik van sociale media en de belangstelling voor sportevenementen, is anno 2018 een analyse van sociale media bij het meten van de belangstelling en beleving van een sportevenement niet makkelijk weg te denken. Bij dit onderzoek richten we ons op twee grote sportevenementen die in 2017 in Nederland zijn georganiseerd: de EK hockey en het EK vrouwenvoetbal. Dit websheet bevat een selectie van de resultaten van het rapport ‘Online belangstelling en beleving van sportevenementen’ van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport. Voor meer resultaten, achtergronden en methodische aspecten kan het rapport hier worden gedownload.

 

Berichten en bereik

In de onderzochte periode – het evenement zelf en de vier weken daarvóór en daarna – zijn over het EK vrouwenvoetbal in Nederland circa 172.000 berichten verstuurd. Ruim twee derde van die berichten (108.000) is tijdens het evenement verzonden (figuur 1). Veruit de meeste berichten werden verstuurd op 6 augustus (40.000), toen het Nederlands elftal in Enschede de finale met 4-2 van Denemarken won. Het potentiële bereik bedroeg 945 miljoen personen (39% daarvan is bereikt tijdens de EK; 372 miljoen).

Over de gehele onderzochte periode genomen waren er 130.000 auteurs die één of meerdere berichten hebben verstuurd. Ruim de helft van de auteurs waarvan het geslacht bekend was, was man (figuur 2). De man-/vrouwverdeling van de opstellers van de berichten verschilt per periode niet veel, de mannen zijn in alle onderzochte periode oververtegenwoordigd. 

Sentiment

Over de gehele onderzoeksperiode genomen was 4 procent van de berichten negatief, 69 procent neutraal en 26 procent positief. In de periode van het evenement zelf was die verhouding vrijwel hetzelfde. Op dagen dat het Nederlands elftal speelde waren er relatief veel positieve berichten. Dit hangt waarschijnlijk samen met de uitslag: de Nederlandse vrouwen wisten alle wedstrijden te winnen. Tijdens de finaledag was het aandeel positieve berichten in de periode van het evenement het hoogste: 36 procent.

Google trendanalyse

Sportevenementen waar toppers excelleren, kunnen bijdragen aan de aandacht voor een sport, ook op recreatief niveau. Tegen deze achtergrond is voor 2017 en de twee jaar daarvóór in beeld gebracht hoe vaak in Nederland de term “voetbalclub” op Google is ingetypt (door Google uitgedrukt in indexcijfers). De aanname is daarbij dat zoeken naar “voetbalclub” op Google een indicator is voor de interesse in (recreatief en professioneel) clubvoetbal. In 2017 valt op dat aan het begin van het laatste kwartaal meer dan in de voorgaande jaren is gezocht op “voetbalclub” (figuur 4). Samenhang met de EK vrouwenvoetbal lijkt niet voor de hand te liggen omdat de EK op dat moment ruim twee maanden voorbij was. Mogelijk heeft het (meer) te maken met de kwalificaties voor de WK voetbal (mannen) die in die periode plaatsvonden (het Nederlands elftal kwalificeerde zich niet) en/of met de AH Sportactie 2017 die was gekoppeld aan de Nationale Sportweek.

EK hockey 2017

Berichten en bereik

Tijdens de EK hockey en de vier weken daarvóór en daarna zijn over het evenement circa 31.000 berichten verstuurd. Circa 82 procent van die berichten (26.000) zijn tijdens het evenement verzonden (figuur 5). Veruit de meeste berichten werden verstuurd op 26 en 27 augustus (respectievelijk 3.600 en 5.000 berichten), toen de finales van de vrouwen en de mannen plaatsvonden. Op alle tien dagen van het evenement speelde het mannen- of vrouwenelftal. Na de finales werden de meeste berichten geplaatst op 18 augustus (openingswedstrijd Nederland-Spanje van de vrouwen; 2.900 berichten) en op 21 augustus (mannenwedstrijd België-Nederland; 2.500 berichten)

Het aantal potentiële contactmomenten in de onderzochte periode bedroeg 230 miljoen (67% werd bereikt tijdens het evenement; 155 miljoen). Het bereik van de verstuurde berichten vertoont ongeveer dezelfde ontwikkeling als die van het aantal berichten. Tijdens de finaledag van de mannen bedroeg het bereik 27 miljoen (finale van de vrouwen: 17 miljoen; figuur 5). Het grote bereik op 10 augustus (48 miljoen is veroorzaakt door een goed bekeken bericht van een commercieel bedrijf.

 

De hele periode bij elkaar genomen waren er 13.000 auteurs die berichten hebben verstuurd. Iets meer dan de helft van de auteurs waarvan het geslacht bekend was, was man (figuur 6). De man-/vrouwverdeling verschilt per periode niet erg veel, al waren de mannen onder de auteurs tijdens het evenement licht oververtegenwoordigd, terwijl die verhouding vóór en ná de EK andersom was.

Sentiment

Over de gehele onderzoeksperiode genomen was 4 procent van de berichten negatief, 71 procent neutraal en 25 procent positief. In de periode van het evenement zelf was die verhouding identiek. Dit sentiment is vergelijkbaar met de EK vrouwenvoetbal (waar het nationale elftal eveneens zeer succesvol presteerde). Tijdens het evenement valt op dat berichten in toenemende mate positief zijn, wat waarschijnlijk te maken heeft met de goede prestaties van de Nederlanders – mannen en vrouwen – die uiteindelijk beiden de finale speelden én met de hoogste eer gingen strijken (figuur 7).

Google trendanalyse

In 2017 valt op dat aan het begin van het laatste kwartaal meer dan in de voorgaande jaren is gezocht op “hockeyclub”. De vraag is in hoeverre dit met de EK te maken heeft. Deze relatie is op het eerste gezicht niet erg plausibel omdat de EK op dat moment ruim twee maanden voorbij was. Wellicht is dit mede veroorzaakt door de AH Spaaractie (net als bij de EK vrouwenvoetbal).

 

Conclusie

Online beleving van sportevenementen

De analyses leren dat de twee Europese kampioenschappen voor tienduizenden berichten op sociale media zorgden die tot een miljoenbereik hebben geleid (tabel 1). Bij beide EK’s waren zes tot zeven keer zoveel positieve berichten dan negatieve berichten. Waarschijnlijk is dit te verklaren door het nationale topsportsucces: alle gouden medailles werden door Nederland gewonnen en van alle wedstrijden op de EK’s werd door de Nederlandse teams maar één keer verloren. Op dagbasis lijken de analyses waarbij berichten werden gegroepeerd in positief, neutraal of negatief een aardige reflectie te zijn van wat zich op het evenement in sportief opzicht afspeelde. Die bevinding toont aan dat analyse van sociale media een waardevolle aanvulling op andere evenementenonderzoeken kan zijn.

Tabel 1 Kerncijfers analyse EK vrouwenvoetbal 2017 en EK hockey 2017 tijdens het evenement (in absolute aantallen, afgerond op 1.000-tallen, en procenten) 

 EK vrouwenvoetbal
 EK hockey
Aantal dagen  22  10
 Aantal auteurs  65.000  10.000
 Bereik (contactmomenten)  371.673.000  155.161.000
 Aantal berichten  108.000  26.000
 % positieve berichten  28  25
 % neutrale berichten  68  71
 % negatieve berichten  4  4

In het laatste kwartaal van 2017 is op Google aantoonbaar vaker dan in dezelfde periode de twee jaren ervoor gegoogled op ‘voetbalclub’ en ‘hockeyclub’. Er is geen oorzakelijk verband met de EK’s aan te wijzen, al is een relatie niet uitgesloten.

Verder lezen?

Dit websheet bevat een selectie van de resultaten van het rapport ‘Online belangstelling en beleving van sportevenementen’ van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport. Voor meer resultaten, achtergronden en methodische aspecten kan het rapport kan hier worden gedownload.

Citeren

Hover, P., Mol, P. & Wassenaar, K. (2018).
Online belangstelling en beleving van sportevenementen. 
Utrecht: Mulier Instituut.