Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 58 publicaties gevonden

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten

Om initiatieven die gehandicaptensport bevorderen blijvend (boven)lokaal te verankeren is de rol van gemeenten onmisbaar. Zeker nu gemeenten belast zijn met de uitvoering van een aantal wetten die ook gehandicaptensport…

Behoefteonderzoek zwemwater provincie Gelderland

vraag- aanbod analyse

In het kader van de Europese Zwemwaterrichtlijn moet de provincie Gelderland jaarlijks het aanwezige zwemwater inventariseren en vervolgens besluiten welke locaties worden aangewezen als officiële zwemwateren. Communicatie met de gebruikers…

Sportaccommodaties in beeld

Sportaccommodaties nemen een belangrijke plek in binnen het gemeentelijk sportbeleid. 85 procent van het gemeentelijk sportbudget wordt besteed aan bouw, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Een effectief accommodatiebeleid is daarmee…

Ruimte voor sport in Groningen 2012-2030

een vraag-aanbodanalyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2012-2030

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst wil de gemeente Groningen in 2012 een nieuwe structuurvisie voor de sport opstellen waarin het sportaccommodatiebeleid een belangrijke rol speelt. Voor dit…

De toekomst van de Friese watersport

een quickscan van innovatieve voorbeelden uit Europa

Fryslân heeft de ambitie om als watersportgebied een Europese voorbeeldfunctie uit te dragen. Het projectbureau Friese Meren werkt aan de optimalisering van het Friese merengebied als watersportgebied. Hierbij kijkt zij…

Zwemmonitor 2012

een beeld van het aanbod van zwemwater in Nederland

De Zwemmonitor is onderdeel van het project 'Waterdicht' dat het Mulier Instituut uitvoert in opdracht van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Waterdicht is gestart om enerzijds de ontwikkeling te…

Pre-verkenning waterrecreatie

inventarisatie van beschikbare kennis

In dit rapport wordt een actueel overzicht van de beschikbare kennis over recreatie in, op en aan het water. De volgende factoren worden behandeld: aanbod, vraag, economische betekenis, actoren, thema's,…

Recreatiecijfers bij de hand

Recreatiecijfers bij de hand bevat de belangrijkste cijfers op het gebied van ruimte en recreatie, vrijetijdsbesteding, ruimte voor wandelen en fietsen, dagtochten en vakanties.