Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor sportuitgaven gemeenten 2021

auteur(s):
Eldert, P. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
30 p. bijl. gig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Monitor sportuitgaven gemeenten 2021: gemeentelijke uitgaven aan sport in de periode 2017 tot en met 2021

samenvatting:

Tussen 2020 en 2021 stegen voor gemeenten zowel de inkomsten vanuit sport als de uitgaven aan sport, maar de inkomsten stegen sterker. Daardoor waren de netto-uitgaven aan sport in 2021 lager dan in 2020. Tussen 2017 en 2020 namen de netto-uitgaven juist jaarlijks toe. Dat blijkt uit de Monitor sportuitgaven gemeenten van het Mulier Instituut.

In 2021 gaven gemeenten in totaal bijna 1,7 miljard euro uit aan sport en ontvingen ze zo’n 585 miljoen euro vanuit de sport. De netto-uitgaven aan sport waren dus bijna 1,1 miljard euro. Het merendeel hiervan ging naar sportaccommodaties (72%). Per Nederlander gaven gemeenten in 2021 netto 63,1 euro uit aan sport.

Grote verschillen tussen gemeenten
De netto-uitgaven aan sport per inwoner verschillen sterk tussen gemeenten. Dit komt mede doordat enkele gemeenten relatief weinig of juist veel uitgaven per inwoner. De netto-uitgaven per inwoner aan sport zijn daarnaast hoger bij grotere en sterker stedelijke gemeenten.

Binnen de totale netto-uitgaven aan sport in Nederland hebben de grootste gemeenten veruit het grootste aandeel. In 2021 kwam de helft van de totale netto-uitgaven van de 49 grootste gemeenten (14% van alle gemeenten).

Hogere inkomsten ondanks coronacrisis
Door de coronacrisis liepen gemeenten inkomsten uit huur en entreegelden mis. Maar door regelingen als de SPUK Sport en de financiële steunmaatregelen stegen de totale inkomsten toch. Aan de uitgaven aan sport zien we dat grootschalige gemeentelijke bezuinigingen op sport voorlopig zijn uitgebleven.

Netto-uitgaven op langere termijn voor meeste gemeenten vrij stabiel
De netto-uitgaven aan sport zijn voor de meeste gemeenten tussen 2017 en 2021 niet heel sterk veranderd. De meeste gemeenten zagen de netto-uitgaven af- of toenemen met 5 tot 25 procent. Voor 16 procent veranderden ze niet noemenswaardig. Toch zijn er ook gemeenten waar de netto-uitgaven aan sport tussen 2017 en 2021 flink toenamen.

Onderzoek op basis van data van het CBS
Voor de Monitor sportuitgaven gemeenten gebruiken we data uit het Iv3-systeem (informatie voor derden) van het CBS. In dat systeem moeten gemeenten op verschillende gebieden hun uitgaven en inkomsten registreren. Onder meer op twee gebieden die met sport te maken hebben: 1. Sportbeleid & activering en 2. sportaccommodaties.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-929
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?