Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor gemeente Wageningen 2022

auteur(s):
Schots, M., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
26 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Verenigingsmonitor gemeente Wageningen 2022

samenvatting:

Het doel van dit verenigingsonderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Wageningen, is om een beeld te krijgen van de vitaliteit van de sportverenigingen in Wageningen.

De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met landelijke cijfers, zodat de situatie van de verenigingen in de gemeente Wageningen kan worden afgezet tegen landelijke ontwikkelingen.

Leeswijzer
In deze rapportage wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Wageningen beschreven. Eerst wordt ingegaan op de organisatiekracht en de daarbij behorende aspecten. Vervolgens wordt gekeken naar de maatschappelijke oriëntatie. Aan de hand van de organisatiekracht en de maatschappelijke oriëntatie wordt een totaalbeeld van de vitaliteit van de verenigingen geschetst. De rapportage wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-914
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl