Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Criminele inmenging in de amateursport: weerbaarheid door samenwerking

auteur(s):
Stevens, V., Cremers, R., Bruinsma, M.Y., Spapens, T.
plaats:
Zutphen
uitgever:
Uitgeverij Paris
jaar:
2021
documenten:

Criminele inmenging in de amateursport: weerbaarheid door samenwerking

samenvatting:

Dit artikel gepubliceerd in het (online) Tijdschrift voor Sport & Recht brengt de aard en omvang van criminele inmenging bij amateursportverenigingen in beeld. De belangrijkste bevinding is dat één op de acht amateursportverenigingen in de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met serieus te nemen signalen die kunnen wijzen op criminele inmenging.

Deze signalen bij amateursportverenigingen in Nederland beperken zich niet tot de voetbalsport. Het fenomeen doet zich verder voor in het hele land en kan daarmee niet worden afgedaan als enkel een probleem van de Randstad of hotspots voor ondermijnende criminaliteit, zoals Zuid-Nederland. Amateursportverenigingen zijn zich nauwelijks bewust van de gevaren van criminele inmenging en wapenen zich er in een beperkte mate tegen. Ook bestaat er weinig ondersteuning vanuit gemeenten of sportbonden. Lokale sportakkoorden bieden handvatten om met een meer integrale aanpak het thema in de amateursport en op lokaal niveau op te pakken.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl