Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor gemeente Dordrecht 2021 (intern rapport)

plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
28 p. bijl. fig. tab.
leeswijzer:

In deze rapportage wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Dordrecht beschreven, zodat de gemeente op lange termijn een duurzaam beleid ten aanzien van sportverenigingen kan voeren.

Dit wordt gedaan door eerst de organisatiekracht en vervolgens de maatschappelijke oriëntatie van de verenigingen te beschrijven. Daarna wordt aan de hand van de organisatiekracht en de maatschappelijke oriëntatie een totaalbeeld van de vitaliteit van de verenigingen in de gemeente Dordrecht geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de ambities in het kader van het Nationaal Sportakkoord. De rapportage eindigt met enkele conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl