Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Gebruikersonderzoek sportaccommodaties Capelle aan den IJssel 2019 (intern rapport)

auteur(s):
Eldert, P. van, Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
17 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

Sportief Capelle wil, als beheerder van de gemeentelijke sportaccommodaties, een beeld hebben over hoe gebruikers de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de voorzieningen in Capelle aan den IJssel beoordelen. Deze informatie kan Sportief Capelle vervolgens inzetten om het gebruik van de accommodaties verder te optimaliseren.

In 2016 is een dergelijk onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Eind 2019 heeft het Mulier Instituut in opdracht van Sportief Capelle het onderzoek herhaald. In het voorliggende rapport worden de resultaten van deze meting gepresenteerd en waar mogelijk wordt een vergelijking met de eerste meting gemaakt.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt de waardering van de binnen- en buitensportaccommodaties en de multifunctionele ruimtes in Capelle aan den IJssel beschreven. Op basis van deze bevindingen geeft hoofdstuk 3 een antwoord op de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0024
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-753
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl