Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

0-meting Overbetuwe sportbeleid

auteur(s):
Brandsema, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
36 p. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

0-meting Overbetuwe sportbeleid

samenvatting:

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van gemeente Overbetuwe een 0-meting van het lokale sportbeleid uitgevoerd met beschikbare landelijke en/of lokale data. De gemeente wil namelijk op langere termijn inzicht hebben in de effectiviteit van haar sportbeleid en de uitvoering ervan.

De data hebben vooral betrekking op de sport- en beweegdeelname, lidmaatschap bij sportverenigingen en gezondheid, en zijn uitgesplitst naar kinderen, volwassenen, ouderen, mensen met een lage sociaaleconomische status en mensen met een beperking. Het onderzoek sluit af met aanbevelingen,

Enkele resultaten uit de 0-meting zijn:

  • Een op de drie (30%) van de kinderen, volwassenen en ouderen in Overbetuwe is lid van een sportvereniging. Zij zijn het vaakst lid van voetbal-, tennis- en sportvisverenigingen.
  • De wekelijkse sportdeelname in de Gelderse plaats is het hoogst onder volwassenen (57%), gevolgd kinderen (47%) en ouderen (38%). Voor volwassenen met een beperking (52%) en zeker voor volwassenen met een lage sociaaleconomische status (37%) ligt de sportdeelname lager.
  • Bijna alle ouders (96%) vinden de gezondheid van hun kind (zeer) goed. Een op de tien kinderen heeft echter matig tot zwaar overgewicht.
  • Van de ouderen in Overbetuwe is de helft (50%) niet eenzaam, een op de tien (10%) is (zeer) ernstig eenzaam.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-584
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl