Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

VSK monitor 2018

auteur(s):
Romijn, D., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
74 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

VSK monitor 2018: voortgangsrapportage Actieplan 'naar een veilger sportklimaat'

samenvatting:

Steeds minder mensen maken ongewenst gedrag mee in de sport en het veiligheidsgevoel in de sport is hoger dan elders in de maatschappij. Veilig Sportklimaat (VSK) ligt beklonken in beleidsplannen van sportbonden en steeds meer verenigingen hebben clubregels, vertrouwenspersonen en protocollen voor omgang met excessen. Het belang van Veilig Sportklimaat is diep in de Nederlandse sport doorgedrongen. Tegelijk stellen betrokkenen vast dat ‘VSK’ nooit af is en vinden kaderleden het noodzakelijker dan ooit dat aandacht besteed wordt aan een veilig sportklimaat.

Dit staat in de VSK Monitor 2018, die met steun van het ministerie van VWS door het Mulier Instituut is uitgevoerd en door minister Bruins naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het programma 'naar een veiliger sportklimaat' (VSK) loopt van 2011 tot en met 2018. De jaarlijkse VSK Monitor beschrijft de voortgang van het VSK-programma: wat is binnen het programma gebeurd, wie zijn bereikt en wat is daarvan de betekenis geweest voor een veilig sociaal klimaat in de Nederlandse sport?

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
WNS-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-580
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl