Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Lucassen, J.M.H.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
documenten:

Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs.

samenvatting:

In opdracht van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding heeft het Mulier Instituut een nadere analyse verricht op de data verkregen bij de 1-meting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs in 2017. Deze vergelijkende analyse van groepen scholen die werken met vakleerkrachten, overwegend werken met groepsleerkrachten met een nieuwe bevoegdheid of alleen met groepsleerkrachten met een oude bevoegdheid brengt duidelijke verschillen aan het licht. De schoolleiders van scholen die alleen werken met vakleerkrachten scoren de gerealiseerde kwaliteit op veel punten significant hoger. Scholen die overwegend met groepsleerkrachten met een nieuwe bevoegdheid werken doen het op enkele punten duidelijk beter dan scholen die alleen werken met leerkrachten met een oude bevoegdheid, maar deze verschillen zijn niet altijd significant.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl