Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid

auteur(s):
Brandsema, A., Hiemstra, A.
plaats:
Utrecht / Ede
uitgever:
Mulier Instituut / Kenniscentrum Sport
jaar:
2018
collatie:
6 p.
documenten:

Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid

samenvatting:

Deze uitgave van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport is opgebouwd aan de hand van tien beleidsthema’s. Per beleidsthema worden belangrijke databronnen (veelal monitors) en meetinstrumenten weergegeven.

De genoemde data zijn vaak openbaar beschikbaar en soms tegen een (kleine) vergoeding verkrijgbaar. De lijsten bevatten meetinstrumenten en monitors op landelijk, provinciaal, regionaal, gemeentelijk en wijkniveau. Per databron is aan gegeven op welke doelgroep en niveau de data betrekking hebben.

De bronnen en instrumenten kunnen voor dataverzameling worden ingezet. De publicatie is bedoeld voor gemeentelijke ambtenaren en wethouders die zich beleidsmatig bezighouden met sport en bewegen.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl