Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

‘Onze sport is booming’

auteur(s):
Hoeijmakers, R., Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
58 p. bijl.
documenten:

‘Onze sport is booming’ : een casestudie naar de opkomst van padel, beachvolleybal en boulderen

samenvatting:

De populariteit van sporten varieert door de jaren heen. Hierdoor bestaat de vraag welke accommodaties wel of niet een blijvende plek in het sportlandschap zullen verwerven. Om het Databestand SportAanbod (DSA) actueel en relevant te houden en om beleidsmakers te helpen in het voeren van een efficiënt en toekomstbestendig sportaccommodatiebeleid, is het wenselijk dat de ontwikkeling van nieuwe sporten inzichtelijk wordt gemaakt. In deze studie is de mogelijkheid verkend om de groeicurve van nieuwe sporten in kaart te brengen met het doel om voorspellende uitspraken te doen over de verankering van nieuwe sporten in Nederland. Dit is gedaan aan de hand van drie casestudies naar ‘nieuwe’ sporten in Nederland: padel, beachvolleybal en boulderen. De vraag die in dit onderzoek centraal stond is: wat zijn voorspellende factoren voor de verankering van nieuwe sporten in Nederland? De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0020
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-538
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl