Lisa Wilderink

Bij het Mulier Instituut doet Lisa sinds 2024 onderzoek naar het stimuleren van beweeggedrag bij kinderen. Bijvoorbeeld op school, maar ook thuis, in de wijk, bij een sportclub of op alle andere plekken waar kinderen komen.

Lisa is namelijk pleitbezorger van een systeemaanpak: in alle contexten waar kinderen komen kun je bewegen stimuleren, en het liefst in samenhang. In 2022 rondde Lisa als buitenpromovendus haar promotieonderzoek af bij Gezondheidswetenschappen aan de VU, terwijl ze bij Hogeschool Windesheim werkte. Ze deed daar onderzoek naar ‘Zwolle Gezonde Stad’, een integrale systeemaanpak om gezond gedrag te stimuleren in wijken waar veel mensen met een lagere sociaaleconomische positie wonen, en daarmee gezondheidsverschillen te verkleinen. Naast het evalueren van die aanpak voerde ze ook een verbetertraject uit door middel van participatief actieonderzoek met kinderen en senioren. Ze studeerde in Utrecht Algemene sociale wetenschappen en Bestuurskunde.

In haar vrije tijd is Lisa een groot fan van ‘rhythm cycling’ – een indoor feestje op de fiets waar ze niet alleen fysiek fit van blijft, maar ook mentaal.

Publicaties