Gegevens uit Bibliotheek

(Mooi) weer voetbal(len)!. Monitoring proeftuin 45+ voetbal, 1-meting.

auteur(s):
Cevaal, A., Lindert, C. van
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
60 p. bijl. fig. tab.
documenten:

(Mooi) weer voetbal(len)! : monitoring proeftuin 45+ voetbal, 1-meting

samenvatting:
De KNVB is op diverse vlakken actief met de ontwikkeling en implementatie van voetbalaanbod voor 45-plussers. Zo hebben in de afgelopen paar seizoenen drie vitale voetbalverenigingen (FC Lisse, Zeelandia Middelburg en L.A.C. Frisia) onder begeleiding van de KNVB geëxperimenteerd met voetbalaanbod voor 45-plussers. De KNVB ziet deze 45+ proeftuinen als het instrument om verenigingsaanbod voor de doelgroep te ontwikkelen, zodat succesvol aanbod op landelijke schaal geïmplementeerd kan worden, al dan niet ondersteund door de KNVB. Op twee momenten in die proeftuinperiode heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de beleving en ervaring van deelnemers en kaderleden ten aanzien van de 45+ voetbalactiviteiten. Om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de praktijk bij de drie verenigingen hebben naast de deelnemersenquête per meetmoment verdiepende groepsgesprekken plaatsgevonden met zowel deelnemers als kaderleden die bij het 45+ voetbalaanbod betrokken zijn. De uitkomsten van de groepsgesprekken waren aanvullend op de output van de deelnemersenquête die in dezelfde periodes werden verspreid. In 2010 is over de bevindingen van de nulmeting gerapporteerd (intern document). In deze rapportage worden de bevindingen van de 1-meting gepresenteerd.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
OUDE-TB-0004
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-254
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
SPOR-TB-0003
Beschikbaar