Gegevens uit Bibliotheek

Sport terug in de wijk. Een studie naar de potentie van sporten in de openbare ruimte.

auteur(s):
Cevaal, A., Romijn, D., Breedveld, K.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2010
collatie:
81 p. bijl. ill. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054721468
documenten:

Sport terug in de wijk : een studie naar de potentie van sporten in de openbare ruimte

samenvatting:

De sportdeelname en het lidmaatschap van sportverenigingen in de dichtbevolkte binnensteden liggen op een lager peil dan in minder dichtbevolkte delen van het land. Met Cruyff Courts, Krajicek Playgrounds en andere innovatieve sportplekken proberen initiatiefnemers sport en spel (weer) meer terug te krijgen in de wijk.

Een tiental sportbonden, waaronder de Nederlandse Basketball Bond, ziet de kans om alternatief wijkaanbod te ontwikkelen, eventueel in samenwerking met de bestaande aanbieders en/of de lokale reguliere samenwerkingsverbanden.

De Nederlandse Basketball Bond heeft het W.J.H. Mulier Instituut gevraagd om factoren te onderzoeken, die de laatste jaren meer en minder succesvol zijn geweest in het terugbrengen van sport in de wijk. Aan de hand van een literatuurstudie, interviews met sleutelinformanten, een case studie bij basketballpleintjes en expertmeetings zijn gegevens verzameld en gebundeld in deze rapportage.

Bij de totstandkoming en invulling van het lokale sportaanbod zijn gemeenten noodzakelijkerwijs betrokken. Dat verklaart waarom de conclusies en aanbevelingen gericht zijn op zowel sportbonden als op gemeenten.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-0027
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B111
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
RUIM-TB-0001
Beschikbaar