Terug naar zoekresultaten

Gegevens uit Bibliotheek

Sport, bewegen en ouderen. Van wetenschap naar praktijk.

auteur(s):
Lindert, C. van, Westerbeek, H., Anderson, A., Bottenburg, M. van
plaats:
Nieuwegein
uitgever:
Arko Sport Media
jaar:
2010
collatie:
252 p. fig. tab. ISBN: 9789054721314
samenvatting:
Cijfers tonen aan dat de participatie van ouderen bij sport en bewegen ondanks vele initiatieven nog steeds laag is. Een zorgwekkend gegeven, want zowel het aantal ouderen als het aantal problemen door een gebrek aan beweging neemt toe. Dit was de reden om, naar Fins model, Fit for Life in Nederland te initiëren. Fit for Life Nederland is een netwerk van mensen en organisaties die participatie van ouderen bij sport en bewegen willen bevorderen door vraag en aanbod (nog) beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit boek is een weerslag van concrete resultaten die in het eerste levensjaar van Fit for Life Nederland tot stand zijn gekomen. Deze bundel bevat een quick scan, een marktonderzoek, een visiedocument en een beweeginterventie, alle met de focus van sport, bewegen en ouderen. De kennis die in deze bundel is samengebracht draagt bij aan het ontwikkelen van nieuw beleid en nieuwe programma's.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Kenniscentrum Sport
OUDE-0088
Beschikbaar
Mulier instituut
OUDE-0014
Beschikbaar
Kenniscentrum Sport
OUDE-0089
Beschikbaar