Gegevens uit Bibliotheek

Eén jaar Cruyff Court FC Omniworld Veld.

auteur(s):
Cevaal, A., Romijn, D., Meulen, R. van der, Breedveld, K.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2008
collatie:
84 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg.
samenvatting:
Deze eindrapportage is gedaan in opdracht van het Echnaton College in Almere en sluit aan op de tussenrapportage 'Van court naar community'. Delen uit de tussenrapportage zijn in deze eindrapportage behouden gebleven, maar daar waar recentere data beschikbaar waren, zijn aanpassingen doorgevoerd. Het onderzoek naar de situatie van het Cruyff Court FC Omniworld Veld vormt tevens een casestudie binnen een breder, landelijk onderzoek: de evaluatie van Cruyff Court 2006-2009. Uitvoerder van dat onderzoek is het W.J.H. Mulier Instituut. De opdrachtgever is de Johan Cruyff Foundation en de titel van de publicatie luidt: 'Scoren op het Cruyff Court, winnen in de wijk. Een studie naar het gebruik en de effecten van moderne trapveldjes'.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0009
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-198
Wordt niet uitgeleend