Gegevens uit Bibliotheek

Masterplan arbitrage sportbonden. Rapportage korfbal.

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Jong, M. de, Lucassen, J.M.H.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2008
collatie:
45 p. bijl. tab.
samenvatting:
Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht te brengen. 14 betrokken bonden willen nagaan in hoeverre onwenselijk gedrag bij hun verenigingen is gesignaleerd, hoe de verenigingen hiermee omgaan en of hun diensten op dit terrein bekend zijn bij en gebruikt worden door de verenigingen. In deze rapportage worden de resultaten hiervan specifiek vergeleken met die van de KNKV, de korfbalbond.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
WNS-TB-0008
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-172
Wordt niet uitgeleend