Gegevens uit Bibliotheek

Meedoen allochtone jeugd door sport. Stand van zaken per 1 juni 2007.

auteur(s):
Frelier, M., Nuijten, S., Breedveld, K.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2007
collatie:
25 p. tab. bijl. Met lit. opg.
samenvatting:
In 2006 is het programma Meedoen allochtone jeugd door sport gestart. Doelstellingen van dit programma zijn ten eerste het inlopen van de achterstand van sportdeelname onder allochtonen jeugd (70% resp. 85%), ten tweede het bevorderen van volwaardig burgerschap en participatie van allochtone jongeren (preventie) en ten derde het voorkomen van uitval en/of het bewerkstelligen van reïntegratie van allochtone jongeren met behulp van sport. Het programma wordt uitgevoerd door negen sportbonden en elf gemeenten. Het W.J.H. Mulier Instituut neemt de monitoring ten aanzien van doelstelling één en twee (sportdeelname en preventie) van het programma voor haar rekening.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Kenniscentrum Sport
ALLO-TB-0002
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-158
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
ALLO-TB-0006
Beschikbaar