Gegevens uit Bibliotheek

Registratie en incidentie van verdrinkingen in Nederland. Deelproject Verdrinking binnen het project NL Zwemveilig.

auteur(s):
Collard, D.C.M., Floor, C.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
24 p. bijl.
documenten:

Registratie en incidentie van verdrinkingen in Nederland : deelproject Verdrinking binnen het project NL Zwemveilig

samenvatting:

Binnen het project NL Zwemveilig wordt gewerkt aan de kennisontwikkeling op het gebied van zwemveiligheid, met als doel de praktijk te ondersteunen om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid te verbeteren. Dit deelproject over verdrinking heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de beschikbare data over verdrinkingen in Nederland en de bijbehorende risicofactoren. Uit de rapportage blijkt dat over de incidentie en risicofactoren van verdrinkingen in Nederland meer duidelijkheid moet komen. Een overzicht van de Nederlandse registratiesystemen laat zien dat verschillende organisaties verdrinkingsongevallen registreren. De verschillen in de registratiesystemen zijn vooral te vinden in het registreren van het type verdrinking en de setting van het verdrinkingsongeval. Daarnaast wordt geconcludeerd dat de meeste systemen niet representatief en/of compleet zijn. Hierdoor is een totaaloverzicht van het verdrinkingsprobleem in Nederland niet beschikbaar. Tot slot worden risicofactoren vaak niet geregistreerd waardoor het niet mogelijk is oorzaken van de verdrinkingen te benoemen. Deze inventarisatie van registratiesystemen is noodzakelijk om vervolgens, met behulp van kennis over verschillende risicofactoren van verdrinking, na te gaan hoe de registratiesystemen kunnen worden verbeterd. CBS geeft het meest complete beeld van het aantal verdrinkingen, hoewel dat alleen verdrinkingen met dodelijke afloop van de in Nederland wonende personen betreft. In 2016 zijn 86 mensen overleden aan een verdrinkingsongeval. Mannen, kinderen van 0-5 jaar, volwassenen van 65 jaar en ouder en mensen met een niet-westerse achtergrond hebben een grotere kans op verdrinken dan andere groepen. De incidentie van verdrinkingen is in Nederland relatief laag in vergelijking met andere Europese landen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEZO-TB-0014
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-497
Wordt niet uitgeleend