Gegevens uit Bibliotheek

Ruimte voor sport in Ede. Onderzoek naar de behoefte aan buiten- en binnensportvoorzieningen in 2016, 2020 en 2030.

auteur(s):
Schadenberg, B., Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
44 p. bijl.
documenten:

Ruimte voor sport in Ede : onderzoek naar de behoefte aan buiten- en binnensportvoorzieningen in 2016, 2020 en 2030

samenvatting:

De gemeente Ede wil beschikken over inzicht in de behoefte aan gemeentelijke sportaccommodaties nu en in de toekomst. Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige benodigde capaciteit aan buiten- en binnensportvoorzieningen in beeld in de gemeente Ede in 2016, 2020 en 2030. Dit ruimteonderzoek moet bijdragen aan het nemen van gefundeerde besluiten over de herziening van het sport(accommodatie)beleid van de gemeente Ede. De onderzoekers maken in het onderzoek inzichtelijk wat de huidige vraag is naar gemeentelijke buitensportvoorzieningen voor voetbal, hockey, korfbal, tennis, atletiek en honk- en softbal en binnensportvoorzieningen (sporthallen, sportzalen en gymzalen). Door confrontatie met het aanwezige aanbod wordt duidelijk of, en in welke mate, er in Ede tekorten dan wel overschotten bestaan bij een of meer typen voorzieningen. Op basis van te voorziene demografische ontwikkelingen richting 2020 en 2030 en de recente ontwikkelingen in de landelijke en lokale sportdeelname, bepalen de onderzoekers of en in welke mate de vraag naar voorzieningen verandert en wat daarvan de implicaties zijn voor de verhouding met het bestaande aanbod.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0019
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-488
Wordt niet uitgeleend