Gegevens uit Bibliotheek

Ruimte voor sport in Bergen op Zoom. Onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2029 (intern rapport).

auteur(s):
Bakker, S., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
55 p.
samenvatting:

In opdracht van de gemeente Bergen op Zoom heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, tennis, korfbal, honk- en softbal en atletiek) en de binnensport in Bergen op Zoom. Ruimtelijke analyses worden voorafgegaan door een beschrijving van landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen binnen de sport, en meer specifiek van de vraag naar sportaccommodaties. Op basis van de resultaten zijn conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan voor het opstellen van nieuw  accommodatiebeleid. 
 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0018
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-419
Wordt niet uitgeleend