Gegevens uit Bibliotheek

De kern plus een link. Naar een Sportevenementen Informatie Systeem.

auteur(s):
Breedveld, K., Hover, P.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
28 p. bijl.
documenten:

De kern plus een link : naar een Sportevenementen Informatie Systeem

samenvatting:

Sportevenementen nemen een betekenisvolle plaats in in het sportbeleid en in de beleving van de sport in Nederland. Rijk, provincies, gemeenten en bonden investeren in sportevenementen omwille van de maatschappelijke betekenis van evenementen. Toch staat de kennisverzameling over sportevenementen nog relatief in de kinderschoenen. Het netwerk Kracht van Sportevenementen wenst hierin verandering aan te brengen en wil een impuls geven aan de kennisverzameling over evenementen. Het heeft daarop aan het Mulier Instituut om advies gevraagd aan welke informatie over Nederlandse sportevenementen behoefte bestaat bij partijen in het veld; hoe dit aansluit bij bestaande informatieverzamelingen en richtlijnen; en hoe aanvullende informatie het beste kan worden verzameld, beheerd en ontsloten.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPEVE-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-413
Wordt niet uitgeleend