Terug naar zoekresultaten

Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingsmonitor Purmerend 2015 (intern rapport).

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Ginneken, Z.J.M.S. van, Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
19 p. bijl.
samenvatting:

Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2015 wil Spurd inzicht krijgen in de vitaliteit van de sportverenigingen in Purmerend. De monitor vormt een van de instrumenten om het sportbeleid en met name het ondersteuningsbeleid te onderbouwen en te versterken. Door deze verenigingsmonitor uit te voeren is een begin gemaakt met het op systematische wijze verzamelen van gegevens over de sportverenigingen in Purmerend. De meting kan worden beschouwd als een nulmeting. Door de meting te herhalen kan Spurd de vinger aan de pols houden en verenigingen in hun ontwikkeling volgen. De verkregen resultaten zijn geanalyseerd en de belangrijkste resultaten worden in dit rapport gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-462
Wordt niet uitgeleend