Gegevens uit Bibliotheek

Gehandicaptensport in Noord-Brabant. Stand van zaken en blik vooruit.

auteur(s):
Hover, P., Lindert, C. van, Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
18 p. bijl.
documenten:

Gehandicaptensport in Noord-Brabant : stand van zaken en blik vooruit

samenvatting:

De provincie Noord-Brabant organiseerde op 3 september 2015 een groepsgesprek met verschillende stakeholders uit de wereld van de gehandicaptensport, afkomstig van lokale, provinciale en landelijke partijen. Het groepsgesprek beoogde bij te dragen aan het beantwoorden van de volgende vraag: op welke manier(en) kan de provincie mensen met een beperking in Noord-Brabant het beste van dienst zijn zodat eenieder met een beperking, op zijn of haar niveau kan (gaan) sporten? Het groepsgesprek vormt de start van de ontwikkeling van (nieuw) provinciaal beleid op het gebied van gehandicaptensport, geagendeerd en aangestuurd door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door Sportservice Noord-Brabant via de inzet van verschillende instrumenten. Het Mulier Instituut is vanwege haar onafhankelijke positie gevraagd om deze groepssessie te leiden. De provincie was verantwoordelijk voor de grootte en samenstelling van het gezelschap. Het Mulier Instituut was verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding en de verslaglegging. De resultaten in dit rapport beschrijven de meningen van de deelnemers aan het groepsgesprek.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEHA-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-411
Wordt niet uitgeleend