Gegevens uit Bibliotheek

Resultaten pilot SportklimaatApp.

auteur(s):
Romijn, D., Kalmthout, J. van, Broerse, J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
20 p. bijl.
documenten:

Resultaten pilot SportklimaatApp

samenvatting:

De SportklimaatApp is een instrument waarmee op eenvoudige wijze, real-time, een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd kunnen worden vastgelegd. Uit deze rapportage blijkt dat de resultaten van de eerste afgeronde testfase van de SportklimaatApp veelbelovend zijn. In de eerste pilot van 45 verschillende sportwedstrijden werden door 15 observanten 2300 sportieve en onsportieve handelingen geregistreerd, waarbij ruim drie kwart ronduit positief was. Hoewel het hier een verkennende studie betreft, ondersteunen de eerste resultaten de bevindingen uit eerdere studies en statistieken die stellen dat misdragingen een ernstig maar marginaal onderdeel zijn van de Nederlandse sportwereld. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
WNS-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-387
Wordt niet uitgeleend