Gegevens uit Bibliotheek

Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland. Ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland.

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Hoekman, R.H.A., Es, V. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
56 p.
documenten:

Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland : ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland

samenvatting:

Om inzicht te krijgen in de thematiek van de ‘open club’ en de ontwikkelingsmogelijkheden van sportverenigingen in Gelderland heeft het Mulier Instituut op verzoek van provincie Gelderland een inventarisatie uitgevoerd. Voor de inventarisatie is zoveel als mogelijk gebruikgemaakt van bestaand onderzoeksmateriaal of heranalyse van het aanwezige materiaal bij het Mulier Instituut, waar het een landelijk beeld betreft, en bij de Gelderse Sport Federatie (GSF), voor een inzicht in de situatie in Gelderland. Daarnaast zijn diverse interviews gehouden met personen van NOC*NSF, GSF en sportverenigingen. Verder is documentanalyse toegepast op beleidstukken van de provincie Gelderland en documenten van de GSF, NOC*NSF en sportverenigingen. Samenvattend zien de onderzoekers voor de provincie een rol weggelegd in het bijeenbrengen en verspreiden van kennis, het samenbrengen van diverse partijen, het agenderen van thema’s in de regio en het stimuleren van eigen initiatieven van organisaties in de provincie. Maar ook in het op een integrale wijze verankeren van de maatschappelijke functie van sportverenigingen in het toekomstig beleid. Hiermee zet de provincie gemeenten ook in hun rol om op lokaal niveau in lijn met de plannen in de coalitieakkoorden invulling te geven aan de mogelijkheden voor sportverenigingen om hun maatschappelijke functie uit te breiden, bij voorkeur in samenwerking met provinciale ondersteuningsorganisaties die op het maatschappelijk terrein actief zijn, zoals GSF en Spectrum.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-378
Wordt niet uitgeleend