Gegevens uit Bibliotheek

TranSportium. Fundament onder sportieve ambities (intern rapport).

auteur(s):
Hover, P., Bakker, S., Wezenberg-Hoenderkamp, K., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
64 p. bijl.
samenvatting:

De afgelopen jaren waren er drie consortia die de ambitie hadden (hebben) om in Nederland een nieuwe schaatsaccommodatie voor de topsport te realiseren. Dit betreft Thialf in Heerenveen (renovatie), Icedôme in Almere (nieuwbouw) en TranSportium in Zoetermeer (nieuwbouw). Eind 2014 beslisten de KNSB en NOC*NSF dat er zowel in Thialf als in het nog te realiseren TranSportium internationale schaatswedstrijden onder auspiciën van de KNSB verreden mogen worden. De steun van de KNSB heeft ertoe bijgedragen dat TranSportium de bouwplannen met vertrouwen verder heeft uitgewerkt. Er wordt ingezet op de realisatie van één of twee 400-meter kunstijsbanen. Vanuit een breder perspectief bezien betreft het centrale concept van TranSportium niet primair sport, maar zijn er vier conceptpijlers te onderscheiden. Dit betreft healthcare, food, innovatie en duurzaamheid. Top- en breedtesport zijn als een rode draad met het concept verweven. Het consortium achter het TranSportium bestaat uit Dura Vermeer, Siemens en Royal HaskoningDHV. 2019 is het beoogde openingsjaar. TranSportium BV i.o. heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven om onderzoek te doen op basis waarvan veronderstellingen en plannen met betrekking tot het sportdeel van TranSportium getoetst, onderbouwd en eventueel verbeterd kunnen worden. De studie richt zich op schaatsen, (baan)wielrennen en skeeleren/inline skaten. De resultaten uit dit onderzoek bieden actuele kennis van de markt en zullen ertoe bijdragen dat investeringsbeslissingen gefundeerd genomen kunnen worden.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0019
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-459
Wordt niet uitgeleend