Gegevens uit Bibliotheek

Het gebruik van voedingssupplementen en sportvoeding door meer en minder actieve Nederlanders. Een inventarisatie op basis van het Nationaal Sport Onderzoek 2012 onder de Nederlandse bevolking (INTERN).

auteur(s):
Wardenaar, F.C., Ceelen, I.J.M., Dool, R. van den, Witkamp, R., Mensink, M.
jaar:
2014
collatie:
Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, jaargang 69, nummer 6, S1-S9
samenvatting:

Gegevens over het gebruik van sportvoedingsproducten en voedingssupplementen onder de algemene bevolking zijn zeer beperkt en onderling moeilijk vergelijkbaar. Het gebruik van voedingssupplementen onder (top)sporters is goed gedocumenteerd, maar veel producten worden waarschijnlijk ook door de algemene bevolking gebruikt. Dit onderzoek had als doelstelling het inventariseren van;

  1. het gebruik van voedingssupplementen en sportvoedingsproducten door de algemene bevolking in relatie tot hun sportactiviteit;
  2. het al dan niet krijgen van sportvoedingsadvies;
  3. de zelfgerapporteerde kennis op dit terrein.

De resultaten worden in dit artikel gepresenteerd.