Gegevens uit Bibliotheek

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg. Onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg.

auteur(s):
Werff, H. van der, Bakker, S., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
42 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg : onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg

samenvatting:

De provincie Limburg heeft als doelstelling de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie was inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in Limburg gewenst. In opdracht van de provincie Limburg heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd. Bij het beschrijven van de sportdeelname in Limburg is aandacht voor verschillen naar regio, leeftijd, opleidingsniveau en inkomen. Met de uitkomsten kan de provincie Limburg gerichter de doelstellingen ten aanzien van de sportdeelname realiseren. Naast de provincie Limburg had ook het Huis voor de Sport Limburg zitting in de begeleidingsgroep. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd. De bevolking in Limburg zal krimpen en qua samenstelling is er sprake van ontgroening en vergrijzing. Deze demografische ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de sportdeelname en het accommodatiegebruik. De dalende vraag naar sportaccommodaties zal in heel Limburg voelbaar zijn, maar relatief het sterkst in Westelijke Mijnstreek. In de rapportage wordt beschreven hoe men in Limburg tot een optimale balans tussen vraag naar en aanbod van sportaccommodaties kan komen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-318
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
RUIM-TB-0002
Beschikbaar