Gegevens uit Bibliotheek

Voetbal in Oss. Onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss.

auteur(s):
Romijn, D., Wezenberg-Hoenderkamp, K., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
50 p. bijl. fig. ill. tab.
documenten:

Voetbal in Oss : onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss

samenvatting:

Het doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om op basis van een vijftal onderzoeksvragen een helder beeld te geven van de toekomst voor voetbalverenigingen in de gemeente Oss en daarbij aan te geven in hoeverre sprake is van een logische invulling van de bezuinigingstaakstelling, evenals de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het invullen van deze bezuinigingstaakstelling. Hoofdstuk 2 beschrijft de toetsing van de bezuinigingstaakstelling (onderzoeksvraag 1). De financiële situatie van de voetbalverenigingen in Oss - en de mogelijkheden tot compensatie (onderzoeksvraag 2), de consequenties van privatisering van onderhoudstaken (onderzoeksvraag 3) en de behoefteprognose van voetbalvelden en -accommodaties (onderzoeksvraag 4) volgen in hoofdstuk 3, 4 en 5. Volgend op deze vaststelling en prognoses beschrijven de auteurs in hoofdstuk 6 de diverse scenario's waarin aandacht is voor de diverse invullingen die aan de bezuinigingstaakstelling gegeven kunnen worden (onderzoeksvraag 5). Slothoofdstuk 7 beschrijft de conclusies en aanbevelingen op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-339
Wordt niet uitgeleend