Gegevens uit Bibliotheek

Sport een stap te ver?.

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Jong, D. de
plaats:
Nieuwegein / 's-Hertogenbosch
uitgever:
Arko Sports Media / W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
In A. Elling & F. Kemper (red.). 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van'. Verklaringen voor sportdeelname en inzichten in de leefwereld van niet-sporters (pp. 83-100)
samenvatting:

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol van de afstand tot sportvoorzieningen en de reistijd naar sportvoorzieningen bij het wel of niet deelnemen aan sport. Gestart wordt met een verkenning van het onderzoeksveld op dit gebied. Wat is er bekend over dit onderwerp en welke assumpties kunnen hieraan ontleend worden? Vervolgens worden resultaten weergegeven uit de 'SportersMonitor 2008', waarin niet-sporters zijn bevraagd over de bereidheid tot reizen en voorwaarden waaronder ze mogelijk (weer) zouden gaan sporten. Daarnaast is er aandacht voor een casestudie in twee grote steden in Nederland waar is gekeken naar de sportdeelname en de afstand tot sportvoorzieningen en worden afstandsvervalcurves gepresenteerd die inzicht moeten verschaffen in de bereidheid om te reizen voor de sportbeoefening.

dit is een hoofdstuk uit :
Elling, A., Kemper, F. (2011). 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van' (220 p. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054721567). Nieuwegein/'s-Hertogenbosch: Arko Sports Media/W.J.H. Mulier Instituut