Gegevens uit Bibliotheek

Etnische diversiteit in de sportwereld.

auteur(s):
Elling, A.
plaats:
Nieuwegein / 's-Hertogenbosch
uitgever:
Arko Sports Media / NKS
jaar:
2003
collatie:
In J. Bovend'eerdt, R. Geertzen, J. Koevoets & H. van der Loo (red.). Zorg voor jeugdsport. Opstellen over beleid en praktijk (pp. 75-85)
samenvatting:

In dit hoofdstuk staan de feiten, achtergronden en vragen centraal die relevant zijn in relatie tot etnische diversiteit in de sport. Daarbij wordt de sport niet gezien als sociaal neutraal fenomeen, maar als een sociale praktijk die gevormd wordt en betekenis krijgt door etnische relaties (naast andere sociale machtsrelaties zoals leeftijd, sekse, sociale klasse en seksualiteit) en deze relaties tegelijkertijd betekenis verleent. Als kleur en afkomst niet van betekenis zouden zijn in de sport - zoals regelmatig gesuggereerd wordt - dan zou 'sport en etniciteit' geen specifiek thema zijn. De auteur gaat achtereenvolgens in op de betekenis van etniciteit en etnische integratie, de verschillen en overeenkomsten in sportdeelname en de verklaringen hiervoor, de ontwikkelingen en de gevolgen van etnische diversiteit en tenslotte de etnische integratie door sport.

dit is een hoofdstuk uit :
Bovend`eerdt, J., Geertzen, R., Koevoets, J., Loo, H. van der (2003). Zorg voor jeugdsport (120 p. fig. ill. ISBN: 9077072527). Nieuwegein/'s-Hertogenbosch: Arko Sports Media/NKS