Gegevens uit Bibliotheek

SportAanbiedersMonitor 2012 KNSB. Facts & figures (intern rapport).

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Werff, H. van der, Daamen, T., Veerman, H.
plaats:
Arnhem
uitgever:
NOC*NSF / Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
33 p. fig. ill. tab.
samenvatting:
Door het Mulier Instituut en NOC*NSF is de bestaande Verenigingsmonitor geactualiseerd en doorontwikkeld naar de SportAanbiedersMonitor (SAM) 2012. Alle 1.156 verenigingen van het Verenigingspanel zijn uitgenodigd om de uitgebreide monitor online in te vullen. Van 493 verenigingen zijn de gegevens geanalyseerd, een respons van 43 procent. 665 verenigingen van de KNSB zijn uitgenodigd. De gegevens van 238 verenigingen zijn geanalyseerd, een respons van 36 procent. De dataverzameling heeft plaatsgevonden in november en begin december 2012. De uitkomsten zijn met name gepresenteerd voor het totale Verenigingspanel en de totale responsgroep van de KNSB. In de voorliggende rapportage is een selectie opgenomen van de uitkomsten. De resultaten van alle vragen uit de SAM 2012 staan in een tabellenboek dat separaat aan de KNSB is aangeboden.