Gegevens uit Bibliotheek

Topsport en onderwijs gecombineerd. Een inventarisatie en vergelijking van (buitenlandse) programma's in de schoolsetting op het gebied van talentontwikkeling (intern rapport).

auteur(s):
Reijgersberg, N., Dijk, B., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2012
collatie:
31 p. bijl. tab. Met lit. opg.
samenvatting:
Het doel van de inventarisatie die in deze rapportage wordt beschreven is om na te gaan welke programma's er in Nederland en het buitenland gebruikt worden op het gebied van talentontwikkeling in de sport in combinatie met onderwijs. Hierbij wordt tevens nagegaan wat er bekend is over de effectiviteit van deze programma's. Deze inventarisatie is uitgevoerd binnen het deelproject 'Effectiviteit Interventies' in opdracht van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. De vraag naar een overzicht van programma's op het gebied van talentontwikkeling in de sport in combinatie met onderwijs en met name de effectiviteit van dit soort programma's kwam voort uit de conclusies van een literatuur search van TNO Innovation for life (Driessen Mareeuw e.a., 2012).