Gegevens uit Bibliotheek

Ledenwerving en -behoud bij tennisverenigingen 2012 (intern rapport).

auteur(s):
Bakker, S., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2012
collatie:
21 p. bijl. tab
samenvatting:
In opdracht van de KNLTB zijn recent enkele onderzoeken uitgevoerd onder verenigingsbesturen, leden en opzeggers, met daarin veel aandacht voor ledenwerving, ledenbehoud en afmeldgedrag. Deze onderzoeken zijn: 1) onderzoek 'Ledenontwikkeling 2011', uitgevoerd door Ruud Baars (SM&O, 2012); 2) rapportage 'Afmeldmonitor 2011', uitgevoerd door +3 Marktonderzoek (2012); 3) rapportage 'Ledenmonitor 2011', uitgevoerd door Mulier Instituut (2012). Daarnaast verscheen eerder bij het Mulier Instituut een onderzoek naar tennissers en niet-tennissers in Nederland, genaamd het 'Bevolkingsonderzoek tennis 2010'. De KNLTB heeft het Mulier Instituut gevraagd de uitkomsten van deze vier onderzoeken met elkaar in verband te brengen en secundaire analyses uit te voeren, ter beantwoording van de volgende twee vragen: 1) wat zeggen de uitkomsten van deze onderzoeken over het bereiken van de diverse speerpunten zoals geformuleerd in 'Passie voor Tennis', het KNLTB-meerjarenbeleidsplan 2009-2013?; 2) Welke aanbevelingen kunnen uit deze onderzoeken worden gehaald voor het beleid van tennisverenigingen gericht op het werven en behouden van leden? De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.