Gegevens uit Bibliotheek

Overijssel en het Olympisch Plan. Betekenis voor economie, ruimte en innovatie. Eindrapport (intern rapport).

auteur(s):
Oosterman, J., Hover, P.
plaats:
Amersfoort / Utrecht
uitgever:
DHV / Mulier Instituut
jaar:
2012
collatie:
35 p. bijl. fig. ill. tab.
samenvatting:
Het Olympisch Plan 2028 is een integraal masterplan dat beoogt Nederland in 2016 naar een Olympisch niveau te hebben gebracht. Er wordt gestreefd naar excellente prestaties, economische impact en een vitale samenleving. De sport vervult hierbij een belangrijke aanjaagfunctie. De organisatie van de Olympische Spelen in 2028 is slechts de stip aan de horizon. De provincies zouden een belangrijke taak kunnen vervullen bij het realiseren van de doelstellingen van het Olympisch Plan. Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft Sportservice Overijssel gevraagd om, samen met DHV, het Mulier Instituut, KISS, de Universiteit Twente, de Regionale Bureaus voor Toerisme en de hogescholen in Overijssel de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: (1) Wat is de economische waarde van het Olympisch Plan 2028 voor het MKB in Overijssel?; (2) Wat is de economische opbrengst voor de provincie Overijssel van de grote sportevenementen, (waaronder paardensport) en culturele evenementen die in Overijssel jaarlijks worden georganiseerd?; (3) Wat is de toegevoegde waarde van het Olympisch Plan 2028 voor de economie in Overijssel?; (4) Kan de ruimtelijke ambitie van het Olympisch Plan een impuls betekenen voor ruimtelijke verbindingen, vervoersstromen, bereikbaarheid en ruimtelijke voorzieningen in Overijssel?; (5) Wat is de economische omzet van belangrijke Overijsselse bedrijven die sportproducten produceren?;(6) Hoe profiteert de sport van innovatie maar vooral ook hoe kan sport bijdragen tot het ontwikkelen van innovatieve concepten door onderwijs en kennisinstituten? Op basis van de antwoorden op deze vragen wil de provincie Overijssel een afweging maken over haar inzet op (delen van) het Olympisch Plan. Ook wil de provincie voor ieder van deze onderwerpen weten of samenwerking met de provincie Gelderland voordelen biedt.