Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingsmonitor Delft 2013.

auteur(s):
Werff, H. van der, Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Muliier Instituut
jaar:
2013
collatie:
26 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Verenigingsmonitor Delft 2013

samenvatting:
De gemeente Delft heeft veel informatie over de verenigingen die deelnemen aan het MVV-traject(Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) en weet zodoende goed hoe deze ervoor staan. Om een goed beeld te krijgen van álle verenigingen in Delft hebben de gemeente Delft en de Sportraad besloten een lokale verenigingsmonitor uit te laten voeren. Hiermee kan inzicht worden verkregen in de knelpunten van verenigingen, de mogelijkheden van sportverenigingen om te participeren in beleidsprojecten en ook waar ondersteuning nodig is om te bewerkstelligen dat verenigingen kunnen blijven bijdragen aan de beleidsdoelstellingen. De lokale Verenigingsmonitor is samengesteld op basis van de landelijke Verenigingsmonitor. Door de landelijke Verenigingsmonitor als uitgangspunt te nemen is het mogelijk om de situatie in Delft te vergelijken met de landelijke situatie. De verkregen resultaten zijn geanalyseerd en gepresenteerd in dit tabellenrapport. De hoofdstukken 2 tot en met 4 presenteren de resultaten per thema (beleid, verenigingskader en ledenbestand). Tot slot worden in hoofdstuk 5 in het kort de belangrijkste zaken over het sportverenigingsleven in Delft besproken.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-324
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
SPVERE-TB-0004
Beschikbaar