Gegevens uit Bibliotheek

Ontwikkeling genderdiversiteit sportbesturen 2002-2012. Factsheet.

auteur(s):
Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
2 p. fig.
documenten:

Ontwikkeling genderdiversiteit sportbesturen 2002-2012 : factsheet

samenvatting:

De vertegenwoordiging van vrouwen in besturen van nationale sportbonden bleef lange tijd ver achter bij hun sportdeelname in verenigingsverband. Van alle bondsbestuurders van Nederlandse sportbonden met olympische disciplines was in 2002 tien procent vrouw, terwijl het aandeel vrouwelijke leden van deze bonden 34 procent bedroeg. Het aandeel vrouwelijke bestuurders van sportbonden met olympische sportdisciplines is van 2002 tot 2010 gestaag gestegen van 10 tot 21 procent. Het aantal olympische sportbonden zonder vrouwen is opmerkelijk gedaald; van meer dan de helft in 2002 tot een vijfde in 2012. Het aandeel vrouwelijke leden van de olympische sportbonden steeg tot 38 procent in 2012. De ontwikkeling van meer vrouwelijke bondsbestuurders en minder besturen zonder vrouwen veranderde tussen 2010 en 2012 echter nauwelijks.